Barika – fejlesztőközpont a lakótelepen

A Barika Fejlesztőközpont arculatának tervezése nem csak azért volt különleges munka számomra, mert még soha nem mintáztam logót egy élő állatról, hanem mert Mona, a megrendelőm egyben a gyerekek pótnagymamája, és az én pótanyukám. Ő volt az óvónénim, és az élet kacifántos fordulatai után ő lett apukám harmadik felesége. Így a kommunikáció és a közös munka nagyon egyszerű volt, éjszakákat ültünk a gép előtt és gondolkodtunk a látványelemeken. Új, és remek élmény volt így dolgozni egy projekten, hiszen az ügyfeleim 90%-ával még nem is találkoztam élőben, a munka általában online zajlik. Fogadjátok szeretettel a márciusi beszélgetést, ezalkalommal egy fejlesztőközpontról.

https://www.facebook.com/barikakozpont/

http://www.barika.hu

1. Mi az a Barika Iskolaelőkészítő központ?

 

Barika a gyermekek számára létrehozott iskolaelőkészítő és képességfejlesztő központ, ahol szeretetben, vidám légkörben fejlődhetnek.   Azt gondolom, hogy minden gyermeknek szüksége van egyéni fejlesztésre, és itt az egyénin van a hangsúly. A legokosabb gyermek is igényli, hogy csak rá figyeljünk, élvezi, ha ő van a központban, csak vele foglalkozunk függetlenül attól, milyen fejlettségi szinten áll. Az iskolaérettségi vizsgálat során kiderül melyek azok a területek, amikkel koncentráltabban kell foglalkozni, igazodva a gyermek egyéni képességeihez és igényeihez. Mivel a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, a foglalkozások játékos formában, a tevékenységek gyakori váltogatásával, így a motivációjuk folyamatos fenntartásával zajlanak. Az időben megkezdett szakszerű fejlesztéssel behozhatóak, megszüntethetőek a hátrányok. A terápia hatása már néhány hónap után látványos eredményt mutat!

  1. Óvónőként mi késztetett arra, hogy tovább fejleszd a tudásod, és speciális képzési központot hozz létre?

Harminc éve dolgozom óvodapedagógusként.  Az életemben mindig meghatározó szerepet töltött be a gyermekek fejlesztése Egy harmincfős óvodai csoportban ez nehezen valósítható meg.

Az ELTE Tanítóképző Főiskola, elvégzése után fejlesztő, differenciáló pedagógus diplomát szereztem, és az elmúlt évek alatt számos képzésen is részt vettem, hogy elméleti és gyakorlati tudásomat bővítsem.

Világnézetem kialakulásához hozzájárult a Tessedik Sámuel Egészségügyi Főiskola Természetgyógyász kar elvégzése. A holisztikus szemléletmód közelebb vitt az emberek és a gyerekek megértéséhez a test, lélek, szellem egységéhez.

Továbbá rendelkezem úszóoktatói és szabadidő sportszervezői képesítéssel is. Folyamatosan képzem magam, olvasok, szakmai oldalakat böngészek, nem lankadhat a figyelmem, újra és újra szinten tartom tudásomat.

Tapasztalataim azt mutatják, hogy a civilizációs ártalmak okozta tanulási, értelmi, beilleszkedési és magatartási problémák gyökerei már óvodáskorban láthatóvá válnak. Azt gondolom, hogy ezekért a gyermekekért mi, óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok tehetünk a legtöbbet, hiszen mi vagyunk velük nap mint nap.

Foglalkozásaimat igyekszem úgy megtervezni, hogy a gyermekek egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodjanak, valamint a gyerekek célzott, ám játékos sikerélményekben gazdag fejlesztésben vegyenek részt.

  1. A központ egy meglepően barátságos lakótelep otthonos lakásában van, ahol a helyiségek át vannak alakítva a tornához. Az eszközök nem bonyolultak, akár pilates-stúdió is lehetnétek a bordásfallal, labdákkal, jógapárnákkal. Mit csinálnak pontosan a gyerekek? Hogyan zajlik egy fejlesztés? 

A torna szobában először a gyerekek mozgásfejlettségükről végzünk egy állapotfelmérést, majd azt követően végezzük a mozgásfejlesztést. Amint látod rengeteg olyan eszköz található, amivel játékosan és hatékonyan tudjuk fejleszteni az egyensúlyérzéket, ügyességet, koordinációt, erő- és állóképességet, térorientációt és még sorolhatnám.

Van egy fejlesztő kuckónk, ahol a mentális fejlesztés folyik. Itt is a gyermekek egyéni képességeikhez, igényeiknek megfelelően, játékosan tartjuk fenn a gyermekek érdeklődését. A legtöbb esetben nem is értelmi képességekben való elmaradást tapasztalunk, hanem a figyelem-koncentráció területén van gond. Könnyen elterelődik a figyelem, vagy elkalandozik, ami később az iskolában teljesítményromláshoz vezethet.

 

  1. Mesélj a logóról: egy kutyus szerepel rajta, aki a nevét adta a vállalkozásotoknak  Hogyan esett rá a választás?

Sokat gondolkodtunk, mi legyen a központunk neve. Már sok foglalt név volt és mi szerettünk volna egy egyedi elnevezést. Cserebogár, katica stb… Már majdnem a bodobácsra esett a válaszásunk, már a tervek is elkészültek, mikor ráébredtünk, hogy ez a bogár egy poloska, ami nem csak kártékony de büdös is. Ekkor kérdeztünk meg téged és javasoltad Barikát. Nem is tudom, hogy miért nem jutott hamarabb az eszünkbe, hiszen olyan kézenfekfő. Ő nem csak azért Barika, mert olyan mint egy bárány, hanem mert a hivatalos neve Barichello.

 

  1. Mik a jövőbeli terveitek? Szélesítitek a szolgáltatásokat? Bevontok esetleg másokat is?

Szeptembertől logopédusunk is lesz, akire szintén nagy szükség van, hiszen a gyerekek igen nagy százaléka beszédhibás. A beszédértés-észlelés elmaradások, a verbális kifejezőkészségre, verbális emlékezetre és gondolkodási képességre is negatív hatást gyakorol.

Tervbe van még a mozgásfejlesztés területén belül a TSNT és az Alapozó terápia bevonása.

 

A Barika Központról itt tudhattok meg további információkat:

https://www.facebook.com/barikakozpont/

http://www.barika.hu